Så här fungerar ett uppdrag med Objektiv Fond & Försäkring AB

Uppdragsavtal

Mellan oss och våra kunder upprättas ett avtal som tydligt definierar den service som vi ska leverera samt vad som åligger kunden att göra för att vi ska kunna leva upp till vårt åtagande. Till avtalet kopplas också i förekommande fall en mäklarfullmakt. Vårt arbetssätt: Placering/Sparande Fonder och andra finansiella instrument kräver regelbunden tillsyn. Uppdragsavtalet styr hur ofta du vill få återkoppling och information om utvecklingen på kapitalet och råd om eventuella ändringar som bör göras. Vi får löpande information från de ledande kapitalförvaltarna i Sverige och kan därmed skapa goda beslutsunderlag inför en högre eller lägre risknivå för ditt sparande/investeringsportfölj.

Försäkringsservice

Vi ger våra kunder service, oavsett vilka frågor det handlar om inom försäkring. Utöver löpande skötsel av försäkringar ger vi assistans vid skador, skadeförebyggande rådgivning samt information om förändringar i försäkringsvillkor och nya produkter. Behovsanalys Företag: Vi börjar alltid våra uppdrag med en grundlig analys av verksamheten och information inhämtas från respektive försäkringsgivare och en totalbild skapas. Därefter analyseras behov, önskemål och vilka möjligheter som finns att eektivisera försäkringsskyddet. Privatperson/Familj: Vi börjar med alltid våra uppdrag med en grundlig analys av försäkringsskyddet, här framträder behov och önskemål om försäkring och trygghet. Vi skräddarsyr en försäkringslösning som passar det ekonomiska förutsättningar som finns. Personlig och professionell uppföljning av försäkringarna Vi vet att våra kunders behov och önskemål ständigt förändras vilket medför att försäkringsbehoven alltid skall anpassas och följas upp. Uppdragsavtalet skapar förutsättningar för detta.