Rådgivning

Förmedling av försäkring kan utföras på olika vis.

Objektiv Fond & Försäkring AB AB företräder alltid sina kunder men utför inte någon *opartisk och personlig analys.

Objektiv Fond & Försäkring AB distribuerar försäkring från ett urval av marknadens försäkringsföretag.

Vi lämnar rådgivning vilket innebär att kunderna ges personliga rekommendationer med förklaring till varför en viss produkt bäst svarar mot kundens krav och behov.

* opartisk och personlig analys innebär att förmedlaren ska lämna rådgivning efter en analys att ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden, vilka ska vara tillräckligt diversifierade med avseende på typ och produktleverantörer för att säkerställa att kundens mål på lämpligt sätt kan tillgodoses.

Erbjudandet

Vi erbjuder följande försäkringslösningar:

Långsiktigt sparande för pension genom försäkringsbaserade investeringsprodukter:

  • Traditionell livförvaltning med garanti, fondförsäkring, depåförsäkring och kapitalförsäkring.

Vid händelser som sjukdom, dödsfall och olycksfall ekonomisk hjälp genom försäkringar:

  • Sjukförsäkring, efterlevandeskydd, betalningsbefrielse vid långvarig sjukskrivning, olycksfallsförsäkring och gruppförsäkring, samt tjänsten privatvårdsförsäkring.

Fullmakt och uppdragsavtal

Via en fullmakt från kunden blir vi kundens företrädare och fullmaktshavare. Vi ges behörighet till insyn i försäkringar. Det finns i normalfallet två olika fullmakter, informationsfullmakt och skötselfullmakt (förmedlingsfullmakt). Informationsfullmakten ger förmedlaren rätt att inhämta information om försäkringsinnehav. Skötselfullmakten (förmedlingsfullmakten ger förmedlaren rätt att både inhämta information samt rätt att företräda kunden gentemot försäkringsbolag.
En fullmakt kan gälla tillsvidare, tidsbegränsas och återkallas. Om du som kund skriver en ny fullmakt innebär det att den ersätter den gamla fullmakten.

Fullmakter hanteras numera digitalt via sajten www.fullmaktskollen.se

Som grund för ett uppdrag finns ett uppdragsavtal. Detta kan vara muntligt eller skriftligt.
Uppdragsavtalet anger villkoren för samarbetet och i detta uttrycks befogenheten.

Möte

Tillsammans med kunden anpassar och förändrar vi försäkringslösningarna efter behov och önskemål. Som vi ser det är den bästa grunden för samarbete via personlig kontakt.

Ersättning

För oss är det viktigt att ni som kund känner trygghet i frågor rörande avgifter och ersättningar inom era försäkringar, dels det som betalas till försäkringsbolag men även till oss som förmedlare av produkterna och tjänsterna.
Som kund har ni möjlighet att påverka avgifter på olika sätt, ex omfattning av rådgivning, val av förvaltningsform, -traditionell livförvaltning, fondförvaltning, depåförvaltning och underliggande fondval.
Ersättning till oss som förmedlarbolag kommer antingen via provision från försäkringsbolaget som har den förmedlade försäkringen. Som underlag för ersättningen gäller försäkringsavgifterna som belastar kundens försäkringsavtal. Vi arbetar även med arvode i vår förmedling.