Det här är Objektiv Fond & Försäkring AB

1992 startades Objektiv Försäkring i Malmö som en enskild firma. Företaget arbetade då som nu med att hjälpa privatpersoner, familjer samt mindre- och medelstora företag till skräddarsydda spar- och försäkringslösningar. När verksamheten växte startades 2002 Objektiv Fond & Försäkring Handelsbolag. Sedan 2006 är Objektiv Fond & Försäkring i Malmö ett aktiebolag. 27 års branscherfarenhet och löpande utbildningar skapar en trygghet hos våra kunder.

Vi känner våra kunder väl och tar oss alltid tid att lyssna. Det är viktigt då vi ser en långsiktighet i varje kundrelation. Som en aktör på försäkringsmarknaden agerar vi endast på uppdrag av våra kunder. Vi tar aldrig ett uppdrag för givet eftersom förtroende är något som ska förtjänas. Med vår långa erfarenhet, starka engagemang och kunskap bidrar vi till att våra kunder känner en trygghet i att anlita oss. Vi gör vi alltid en grundlig riskanalys och utformar det försäkringsskydd som passar bäst efter varje givensituation – och till lägsta möjliga kostnad. Vår styrka vilar på våra tre kundlöften:

  • Vi är tillgängliga och flexibla
  • Personlig service
  • Värderingsstyrd verksamhet

På Objektiv Fond & Försäkring AB lägger vi stor vikt vid våra värderingar. De utgör grunden för vår företagskultur och vi gör vårt bästa för att efterleva
dem i allt vi gör. Med följande ord vill vi beskriva oss och vårt företags sätt att driva vår verksamhet:

Ödmjuka

Personliga

Tillmötesgående

Kreativa

Professionella